Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 82 ( Ngày 18/12/2022)

Thứ Năm, 22-12-2022 | 22:20:55

Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 82 ( Ngày 18/12/2022)
Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC
Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết