Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 89(07/01/2024)

Thứ Tư, 17-01-2024 | 11:10:43

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 89 (07/01/2024)
Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC
Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết

Sau đây là một số hình ảnh trong Lễ bế giảng : 

Truyền Thông Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế