LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09

Thứ Bảy, 29-07-2023 | 22:02:10

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09

LỄ BẾ GIẢNG

Ngày 17/06/2023

Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

Xin cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ từ các Cha, các Giảng viên, Các Thầy cô – Luật sư – Bác sĩ