Lễ Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, Lễ 7h (2/11/2018), Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT.

Thứ Sáu, 02-11-2018 | 15:27:36

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm