Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (06g30 - 27.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 09:41:09

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm