Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (08g00 - 27.05.2018): Lm. Đaminh Trần Thật, DCCT

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 10:44:52

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm