Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (10g00 - 27.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Lê Thanh Hải, DCCT

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 11:14:30

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết