Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (17g00 - 27.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Lê Đình Phương, DCCT

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 17:30:40

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm