Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (18g30 - 26.05.2018): Lm. Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Thứ Bảy, 26-05-2018 | 20:32:34

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết