Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (18g30 - 27.05.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 18:57:09

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm