Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (20g00 - 27.05.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 20:03:09

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm