Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (18h30 - 16.06.2019) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 16-06-2019 | 19:31:34

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm