Lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Năm B (20g00 - 22.04.2018): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 22-04-2018 | 20:45:31

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm