Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (18g30 - 13.05.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 18:49:34

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm