Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (6g30 - 09.06.2019) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 09-06-2019 | 10:11:31

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm