Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (06g30 - 13.05.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 11:34:08

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm