Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (08g00 - 13.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Lê Đình Phương, DCCT

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 11:42:47

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm