Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (08g00 - 13.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Lê Đình Phương, DCCT

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 11:42:47

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết