Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (10g00 - 13.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định, DCCT

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 12:34:48

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm