Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (18g30 - 12.05.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Thứ Bảy, 12-05-2018 | 23:19:24

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm