Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm B (18g30 - 12.05.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Thứ Bảy, 12-05-2018 | 23:19:24

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết