Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B (20g00 - Lễ Xa Quê - 03.12.2017): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 03-12-2017 | 21:27:26

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm