Lễ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (06g30 - 29.04.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 29-04-2018 | 08:17:56

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm