Lễ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (15g00 - 29.04.2018): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 29-04-2018 | 16:41:40

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm