Lễ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (18g30 - 29.04.2018): Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Chúa Nhật, 29-04-2018 | 19:19:37

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm