Lễ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (20g00 - 29.04.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 29-04-2018 | 20:30:45

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm