Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (06g30 - 06.05.2018): Tgm. Giuse Nguyễn Chí Linh, TGP.Huế

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 10:47:33

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm