Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (08g00 - 06.05.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 11:08:28

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm