Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (10g00 - 06.05.2018): Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 12:30:50

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết