Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (17g00 - 06.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 18:13:15

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết