Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (17g00 - 06.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 18:13:15

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm