Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (18g30 - 06.05.2018): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định, DCCT

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 19:04:01

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm