Lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (20g00 - 06.05.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 20:27:47

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm