Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (18g30 - 14.07.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 09:42:55

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm