Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (06g30 - 10.06.2018): Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 11:11:32

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết