Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (10g00 - 10.06.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Bình Định, DCCT

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 11:32:43

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm