Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (17g00 - 10.06.2018): Lm. Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 18:13:48

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm