Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (18g30 - 09.06.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Thứ Bảy, 09-06-2018 | 22:48:12

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm