Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (18g30 - 09.06.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Thứ Bảy, 09-06-2018 | 22:48:12

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết