Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A (20g00 - Lễ Xa Quê - 03.09.2017): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 03-09-2017 | 21:29:28

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm