Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (18g30 - 23.09.2017): Lm. Martinô Vũ Đồng Tùng , DCCT

Thứ Bảy, 23-09-2017 | 19:47:18

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm