Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (6g30 - 24.09.2017): Lm. G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 24-09-2017 | 07:35:03

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm