Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A - Lễ Mẹ Mân Côi (16g30 - 01.10.2017): Lm. G.B Nguyễn Bình Định DCCT

Chúa Nhật, 01-10-2017 | 19:34:33

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm