Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A - Lễ Mẹ Mân Côi (17g00 - 01.10.2017): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 01-10-2017 | 18:37:38

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm