Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A - Lễ Mẹ Mân Côi (20g00 - Lễ Xa Quê - 01.10.2017): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT

Chúa Nhật, 01-10-2017 | 21:35:40

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm