Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A (17g00 - 08.10.2017): Lm. Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 08-10-2017 | 18:50:16

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm