Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A (20g00 - Lễ Xa Quê - 08.10.2017): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 08-10-2017 | 21:25:52

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm