Lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A (20g00 - Lễ Xa Quê - 15.10.2017): Lm. G.B Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 15-10-2017 | 21:12:32

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm