Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (06g30 - 20.05.2018): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 09:30:50

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm