Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (08g00 - 20.05.2018): Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 11:12:53

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm