Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (10g00 - 20.05.2018): Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 12:06:08

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết